استفان دی‌میستورا، فرستاده سازمان ملل به سوریه امروز (سه شنبه) در کنفرانس خبری عنوان داشت: مذاکرات میان ترکیه و روسیه برای جلوگیری از حمام خون در ادلب امری ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: مذاکرات ترکیه و روسیه هنوز به نتایج قطعی در مورد سرنوشت استان ادلب دست نیافته است.

دی‌میستورا در کنفرانس خبری خود در ژنو عنوان داشت: نمی‌خواهیم آنچه که در حلب، رقه و غوطه رخ داد، در ادلب نیز تکرار شود.