در متن اطلاعیه این مرکز آمده است: در خصوص تمدید ویرایش و انتخاب رشته محل آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ (برای آخرین بار) با سپاس بیکران به درگاه ایزد منان، به اطالع میرساند براساس درخواست عدهای از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۷۹ مبنی بر عدم انتخاب رشته محل داوطلبان مجاز به انتخاب رشتهمحل که تاکنون موفق به انتخاب رشته محل نشده اند یا نیاز به ویرایش انتخاب‌های خود و معدل دارند، برای آخرین بار میتوانند از ساعت ۷ صبح روز چهارشنبه ۹۷/۶/۱۴ لغایت ساعت ۱۶ همان‌روز، نسبت به انتخاب رشته محل خود اقدام نمایند.

پیش از این مهلت ویرایش و انتخاب رشته محل برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی سال ۹۷ ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه ۱۰ شهریور پایان پذیرفته بود.

نتایج نهایی این آزمون هفته پایانی شهریور ماه اعلام می‌شود.