آیت الله عبدالکریم فرحانی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری درباره دعوت از سران قوا به اجلاسیه خبرگان خاطرنشان کرد: در راستای بحث مطالبه گری و مشکلات معیشتی که جزو مطالبات اصلی مردم بوده این نشست انجام شده است. اکنون برخی در داخل و خارج می خواهند جهت مشکلات را متوجه رهبری کنند و وظیفه خبرگان این است که از رهبرش حفاظت و پاسداری کند، لذا لازم است با مطالبه گری دقیق بگوییم که رهبری به تمام وظایفش به درستی عمل کرده و اختیارات لازم را به قوای مختلف دادند و اکنون سران قوا باید به مردم پاسخ دهند که در راستای این اختیارات برای مردم چه کار کرده اند؟

وی با بیان اینکه گلایه مندیم که چرا رئیس جمهور به اجلاسیه  نیامدند، زیرا بخش قابل توجهی از مشکلات متوجه دولت است، گفت: باید ایشان می آمدند و دفاع می کردند. سوال ما از روسای قوا همین است که با توجه به اختیاراتی که رهبری به آنها دادند آیا اقدامات لازم را انجام دادند یا خیر؟ و اگر انجام ندادند روند فعلی برای بهبود اوضاع کشور اصلاح کنند.