حسین شیرزاد با اشاره به اینکه مدیریت بازار سیب زمینی بهاره هر سال با چالش مواجه است افزود: امسال برای رفع چالش سیب زمینی بهاره مازاد تولید چهار استان خوزستان، جنوب کرمان، اصفهان و گلستان خریداری شد و بخشی به انبارهای سرد بخشی دیگر به کارخانه های فرآوری تولید نشاسته و قسمتی از محصول که کیفیت پایین تری داشت نیز به کارخانجات تولید گل حفاری شرکت نفت منتقل شد.

وی گفت: بخشی از محصول سیب زمینی بهاره که قابلیت مصرف انسانی نداشت نیز برای تأمین خوراک دام در اختیار اتحادیه های دامداری قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی افزود: امسال به هیچ عنوان محصول سیب زمینی بهاره امحاء نشد و توانستیم با حداقل ضایعات این محصول را مدیریت کنیم.

شیرزاد گفت: از آنجا که سیب زمینی بهاره به علت قابلیت فساد پذیری بیشتر امکان نگهداری به مدت طولانی ندارد بنابر این ضروی است برای انتقال سریع محصول به بازار و انبارهای سرد برنامه مدیریت تولید و مصرف محصول تا زمان ایجاد تعادل اجرا شود.

هیچ کمبودی در تأمین شیرخشک نداریم

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی اظهار داشت: حدود ۸ هزار تن شیر خشک در انبار‌های این سازمان ذخیره سازی شده است که هفته آینده عرضه می‌شود.

شیرزاد با اشاره به اینکه در تأمین شیر خشک هیچ کمبودی در کشور وجود ندارد، افزود: در انبارهای این سازمان شیر خشک به اندازه کافی موجود است و نیازی به واردات نیست.

وی تاکید کرد: واردات شیر خشک بنابر ضرورت و تشخیص وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود و در حال حاضر نیازی به این اقدام نیست.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی از ایجاد تعادل در بازار تولید و عرضه شیر خام خبر داد و افزود: این سازمان از اسفند سال گذشته تا اواسط تیر خرید حمایتی شیر خام را با قیمت هر کیلو ۱۴۴۰ تومان انجام داد اما از این تاریخ به بعد با ایجاد تعادل در بازار ، نیازی به حضور و خرید شیرخام از جانب این سازمان نیست.

شیرزاد گفت: هم اکنون سازمان مرکزی تعاون روستایی نظاره گر شرایط بازار شیرخام است و ترجیح می دهد خریدی انجام نشود.

وی تاکید کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی در طرح خرید حمایتی شیر خام فقط ۳ تا ۳.۵ درصد بازار را در اختیار داشت و روزانه ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تن شیر خریداری می شد.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: از اسفند سال گذشته تا اواسط تیر امسال حدود ۷۲ هزار تن شیر به ارزش ۱۰۵ میلیارد تومان خریداری شد.

شیرزاد افزود: مطالبات دامداران به طور کامل پرداخت شده است و هیچ بدهی به دامداران نداریم.