در این دیدار که مهدی سنائی سفیر ایران در روسیه نیز حضور داشت دو طرف در مورد همکاری دو جانبه در عرصه بین‌المللی و همچنین آخرین تحولات خاورمیانه و اهمیت مبارزه با تروریسم رایزنی و گفت‌وگو کرده، در این دیدار دیپلمات‌های ایران و روس ضمن تقبیح یکجانبه گرایی بر ضرورت اجرای مقررات پذیرفته شده بین‌المللی و تقویت چند جانبه گرایی تاکید کرده و مقابله با تحریم‌های یکجانبه توسط کلیه اعضای ملل متحد را از جمله ضروریات عصر حاضر برای حفظ و ارتقای امنیت بین‌المللی عنوان کردند.

در این دیدار دو طرف ضمن تاکید بر ضرورت حل سیاسی بحران‌های منطقه نقش سازمان ملل و مجامع بین‌المللی را در این زمینه مهم دانسته و شفافیت و پیروی از مقررات حقوق بین‌الملل توسط طرف‌های درگیر در بحران‌ها را از جمله ملزومات تحقق حل این بحران‌ها عنوان کرد.