محمدجواد ظریف در حاشیه نشست بررسـی عملکرد دسـتگاه دیپلماسـی در صـدور خدمات فنی و مهندسی، جذب سرمایه خارجی و ایجاد فر صتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور عمرانی خارج از کشور در مجلس شورای اسلامی در خصوص نتایج رایزنی های روزهای گذشته با مقامات سوری تصریح کرد: گفتگوهای بسیار خوبی در خصوص روابط دوجانبه با مقامات سوری داشتیم.

وی با اشاره به برگزاری اجلاس سه جانبه سران ایران، روسیه، ترکیه (روند آستانه) طی روز جمعه در تهران گفت: با توجه به برگزاری اجلاس سران روند آستانه در تهران و همچنین اوضاع بسیار حساس ادلب، تلاش ما بر این است که شرایط ادلب و خروج تروریست ها از این منطقه با کمترین هزینه انسانی انجام شود و به همین منظور گفتگوهایی در ترکیه و همچنین در سوریه با مقامات عالی سوری داشتیم.

وی یادآور شد: تا روز جمعه نیز گفتگوهایی با سه کشور عضو روند آستانه خواهیم داشت تا بتوانیم از ایجاد خسارت به مردم سوریه جلوگیری کنیم ضمناً روند پاکسازی افراطیون را نیز به نتیجه برسانیم.

ظریف همچنین درباره چگونگی مباحث مطروح در نشست کمیسیون عمران خاطر نشان کرد: جلسه با اعضای کمیسیون عمران و همچنین گروهی از فعالان بخش خصوصی در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی فرصت بسیار خوبی بود و بحث های بسیار خوبی نیز مطرح شد.

وی خدمات فنی و مهندسی را حوزه ای بسیار مهم در روابط اقتصاد خارجی و یکی از حوزه های مهم اقتصاد مقاومتی خواند و افزود: در گذشته طی جلسات متعددی دوستان در کارگروهی موضوعات را پیگیری می کردند، امروز هم بحث های خوبی صورت گرفت لذا امیدواریم از این ظرفیت بسیار عظیم کشور با امکان ارزآوری دهها میلیارد دلاری و ایجاد اشتغال بالا، ‌ به بهترین نحو استفاده کنیم.

وزیر امور خارجه خاطر نشان کرد: این مهم نیاز به هماهنگی گسترده داخلی هم در داخل و هم در خارج از دولت و همچنین بین حاکمیت و بخش خصوصی دارد و مجلس می تواند در این زمینه کمک بسیار شایانی داشته باشد.

ظریف گفت: امیدواریم این بحث ها با هدایت کمیسیون عمران مجلس بیشتر پیگیری شود.