تعویق جلسه پارلمان به ۱۷ ماه جاری میلادی (۲۶ شهریورماه) در پی توافق رییس سِنی پارلمان با روسای فراکسیون های پارلمان جدید عراق اتخاذ شده است.

روسای فراکسیون ها با رییس سنی پارلمان به توافق رسیدند که در جلسه ۱۷ ماه سپتامبر آینده، هیات رییسه پارلمان شامل رییس و دو نائب اش برگزیده شوند.

همچنین نحوه ثبت و اعلام رسمی ائتلاف (فراکسیون) بزرگ نیز پیش تر به دادگاه قانون اساسی - عالی ترین مرجع قانونی در تفسیر قانون اساسی عراق - ارجاع شد. 

قرار بود که نمایندگان پارلمان در جلسه امروز سه شنبه پیرامون هیات رییسه پارلمان به توافق برسند.

براساس اعلام محمد علی الزینی رییس سِنی پارلمان عراق، در این راستا ۶ نفر برای تصدی پست ریاست پارلمان عراق خود را نامزد کرده اند.

طبق قانون اساسی عراق، زمانبندی های قانونی برای تعیین هیات رییسه، انتخاب رییس جمهوری و فراکسیون بزرگ پارلمان و تشکیل دولت عراق مشخص شده که طبق این مواد بایستی در اولین جلسه هیات رییس پارلمان انتخاب شود.

رییس سنی پارلمان برای گریز از زمانبندی های قانونی، همانند دوره قبلی پارلمان در سال ۲۰۱۴ اولین جلسه پارلمان را مفتوح اعلام کرده تا از حیث قانونی، این جلسه همچنان تا رسیدن به تصمیم گیری ها درباره هیات رییسه پارلمان یک جلسه کاری به شمار آید.

تاکنون از حیث زمانبندی های قانونی تنها فقره سوگند قانونی نمایندگان در اولین جلسه اجرا شده که به موجب آنها، همه نمایندگان پیروز انتخابات ۲۲ اردیبهشت ماه به عضویت پارلمان درآمده و مشمول تمامی امتیازات ویژه نمایندگی در پارلمان شده اند.