محمد خدابخشی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در رابطه با طرح دو فوریتی تأمین کالاهای اساسی که دو روز پیش در مجلس با فوریت آن موافقت شده بود، اظهار داشت: با توجه به اینکه این طرح به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شده بود، با حضور اعضا به بحث و بررسی گذاشته شده، اما دولت با آن مخالفت کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه طرح تامین کالاهای اساسی تصویب نشد، تأکید کرد: دولت معتقد است برای تأمین کالاهای اساسی مایحتاج مردم سناریوها و برنامه‌های مختلفی دارد، اما هنوز این برنامه‌ها مشخص نشده است. 

به گزارش فارس،‌ در ماده واحده این طرح آمده است که دولت موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون،‌ شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها را با استفاده از تعاونی‌های مصرف کارگری، کارمندی و روستایی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واحدهای صنفی منتخب و اتحادیه‌های مربوط به گونه‌ای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تأیید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و بر اساس نرخ ارز ترجیحی در اختیار آنها قرار گیرد. اولویت با تأمین کالا از محل تولیدات داخلی است.