عباس مافی در توضیح این اتفاق گفت: صبح امروز با اتمام جلسه شورای معاونین در ساختمان مرکزی شهرداری، در حال سوار شدن به ماشین بودم که متوجه شدم مقابل ساختمان شهرداری، دو آقا که یکی از آن ها حدوداً ۲۰ ساله بود به همراه یک خانم در حال اعتراض اند. یک کودک در آغوش خانم بود و کودک ۴ ساله دیگری هم دست او را گرفته بود.

وی ادامه داد: در یک لحظه متوجه شدم یکی از آقایان که داد و بیداد می کرد وسط خیابان روی خود بنزین ریخت و بلافاصله بچه ۴ ساله خود را بغل کرد و روی او هم بنزین ریخت.

مافی گفت: مرد با پرتاب ظرف بنزین شروع به تهدید کرد و من از ترس اینکه کبریت به روی بچه کشیده شود، دویدم تا بچه را از پدر بگیرم، وقتی نزدیک مرد شدم، او بچه را ول کرد و من هم در همان لحظه بچه را بغل و از صحنه خارج کردم.

به گفته معاون خدمات شهری منطقه ۷ بعد از اینکه بچه از صحنه خارج شد، پدر اقدام به خودسوزی کرد.

مافی در توضیح شرایط کودک پس از خروج از صحنه آتش سوزی اظهار کرد: تمام تلاش من این بود که بچه ۴ ساله این صحنه را نبیند به همین دلیل بلافاصله بچه را به ساختمان شهرداری بردم، لباس هایش را درآوردم و او را در حمام شست و شو داده و بعد از آن به مادرش تحویل دادم.

وی گفت: به دلیل سرعت تمامی این اتفاقات در زمان خودسوزی، متوجه واکنش مادر و یکی دیگر از بچه ها نشدم، اما زمانی که مادر بچه را از من تحویل گرفت کودک دیگری همراه او نبود.