در مراسمی که در خانه علوی معاون سابق باشگاه استقلال برگزار شد، فتح الله زاده و منصوریان که قبلا آسمان روابطشان ابری شده بود، ملاقات داشتن و با یکدیگر شوخی کردند و خندیدند تا نشان دهند رابطه شان دیگر مثل سابق بد نیست.