این موسسه پیرو اطلاعیه «تعیین تکلیف باقیمانده سپرده های تعاونی منحله فرشتگان» از سپرده گذاران دعوت کرد تا طبق جدول زمان‌بندی، با ارایه اصل شناسنامه، کارت ملی، اصل دفترچه یا گواهی سپرده خود به شعب موسسه، نسبت به ثبت درخواست برای دریافت وجوه اقدام کنند.

طبق این اطلاعیه، درخواست‌ها به بانک مرکزی ارسال و در صورت تایید، وجه تایید شده به حساب مورد نظر مشتری واریز می شود.

این موسسه نتایج حاصل از فرآیند تکمیل پرونده، بررسی، ارسال مدارک و تایید وجوه از سوی بانک مرکزی را نیز اعلام کرد که براساس آن، «از مجموع پنج هزار و ۸۰۶ سپرده گذار واجد شرایط تعاونی منحله فرشتگان، چهار هزار و ۲۲۷ نفر مدارک خود را به شعب موسسه تحویل دادند که پس از انجام فرآیند مربوطه، پرونده آنان به بانک مرکزی ارسال شد.»

«از مجموع چهار هزار و ۲۲۷ پرونده ارسالی از سوی این موسسه به بانک مرکزی، مدارک سه هزار و ۵۹۶ نفر (۸۵ درصد) سپرده گذار تا یازدهم شهریورماه امسال مورد تایید قرار گرفت.»

«از تعداد سه هزار و ۵۹۶ سپرده گذار مورد تایید بانک مرکزی نیز به ۲ هزار و ۸۱۲ نفر (۷۸ درصد)، در مجموع، پنج هزارو ۸۷۱ میلیارد و ۸۴۶ میلیون و ۸۲۳ هزار و ۵۰۴ ریال پرداخت شده است.»

«روند تکمیل و ارسال مدارک سپرده گذاران واجد شرایط به بانک مرکزی از سوی موسسه اعتباری کاسپین همچنان ادامه دارد.»

این موسسه ضمن قدردانی از صبر، حوصله و همکاری سپرده گذاران، از مشتریان واجد شرایط اعلام شده درخواست کرده در اسرع وقت به شعب مربوطه مراجعه و نسبت به تکمیل مدارک جهت دریافت وجوه خود اقدام کنند.

موسسه اعتباری کاسپین، در اجرای مصوبات کمیته نمایندگان سران قوا و ابلاغیه های بانک مرکزی در اقدامی هماهنگ با سایر بانک ها و موسسه های عامل، ساماندهی تعاونی های اعتبار منحله و پرداخت های مربوط به تعاونی منحله فرشتگان را طبق ابلاغیه رسمی ۲۰ خردادماه امسال بانک مرکزی، از ۲۷ خردادماه در همه شعب موسسه اعتباری کاسپین آغاز کرد.

در این مرحله مجوز لازم برای پرداخت سپرده‌ها تا سقف مبلغ ۱۰ میلیارد ریال صادر شد و سپرده‌گذاران دارای بیش از این مبلغ تعاونی فرشتگان، می‌توانستند مبلغ ۱۰ میلیارد ریال از سپرده خود را (با احتساب مبلغ دریافتی در مراحل قبل) دریافت کنند.