حسین کمالی دبیر کل حزب اسلامی کار درباره زمان تشکیل پارلمان اصلاحات اظهار کرد: در جلسه گذشته کمیته سیاسی شورای هماهنگی طرح پارلمان اصلاحات مورد برسی قرار گرفت.

رئیس خانه احزاب ادامه داد: در این جلسه ۹ ماده از طرح پارلمان اصلاحات به تصویب رسید که مواد باقی مانده در جلسه یکشنبه هفته آینده برای تصویب نهایی طرح مورد برسی قرار می گیرد.

وی درباره حضور احزاب اصلاح طلب در پارلمان گفت: سازوکاری تنظیم شده که احزاب مختلف و یا نمایندگانشان در این نهاد حضور داشته باشند.

گفتنی است برخی احزاب اصلاح طلب مانند حزب اسلامی کار، اراده ملت، مردم سالاری و نیروهای خط امام نسبت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان انتقاد دارند،که حکیمی پور دبیر کل حزب اراده ملت علت این نقد را رفتار استبدادی شورا می داند، اما برخی اصلاح طلبان کماکان  موافق این نهاد هستند.