حجت نظری صبح امروز (سه شنبه) در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به این که از بدو ورودمان به شورای شهر تهران همواره شاهد آن بودیم که پیمانکاران متعددی به ما مراجعه کرده و خواهان پرداخت دیونشان بودند، اظهارکرد: معمولا ما نیز این افراد را به معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران ارجاع می‌دادیم تا مطالباتشان وصول شود؛ اما بعضا این معاونت در پاسخ اعلام می‌کرد که نقدیندگی لازم را ندارند.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان این که حالا برخی از طلبکاران به ما مراجعه کرده و می‌گویند که در جریان دریافت مطالباتشان پیشنهادات عجیبی به آنها می‌شود، خاطرنشان کرد: به طلبکاران گفته‌اند که در ازای دریافت بخشی از پولشان مطالباتشان را تسویه می‌کنند؟!

وی افزود: اگر شهرداری پول دارد چرا نمی‌دهد و اگر پول هم ندارد چطور ممکن است برخی از افراد با گرفتن درصدی از طلب بدهی را تسویه کنند و به نظر می‌رسد باید شهردار تهران به این موضوع ورود کند.