قدرتمندترین توفان در طی ۲۵ سال گذشته، با سرعت ۲۱۶ کیلومتر بر ساعت ژاپن را درنوردید.

این توفان که نام «جِبی» روی آن نهاده شده است، دست کم منجر به لغو ۶۰۰ پرواز شده است.

گفتنی است؛ توفان «جبی» در مسیر شهر توکیو قرار ندارد، اما شهر‌های «اوساکا» و «کیوتو» را تحت تاثیر قرار داده است.