نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی شهرستانهای خلخال، کیاشهر و فریدن را هم جزو مناطق ویژه اقتصادی کشور کردند.

همچنین نمایندگان در بررسی ردیف ۸۲ لایحه فوق، منطقه ویژه امیرکبیر اراک را اصلاح و در ردیف ۷۱ نیز نام شهر چاف و چمخاله را اضافه کردند. علاوه بر آن، نمایندگان با پیوست نقشه واضح منطقه آزاد ارس به لایحه مذکور نیز موافقت کردند.