هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی از متهمان فساد اقتصادی، لحظاتی پیش به صورت علنی در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب آغاز شد.

قاضی رسیدگی کننده به این پرونده، ابوالقاسم صلواتی است که تا کنون سه جلسه دادگاه را علنی اعلام کرده است. جلسه ششم این دادگاه هم به صورت علنی روز گذشته برگزار شد که به اخذ دفاعیات متهم در رابطه با معاملات متهم با شرکت نفت جی اختصاص داشت.

پیشتر، قاضی صلواتی با بیان اینکه این پرونده ۴ سال در دادسرا طول کشیده است، اعلام کرد: کیفرخواست این پرونده ۳۲۵ صفحه است و ۳۳ متهم دارد همچنین ۵ متهم این پرونده، فراری هستند.

وی افزود: در این پرونده ۴ متهم، کارشناس رسمی دادگستری، دو متهم از سردفتران و دو متهم کارمند بانک ملی هستند.

صلواتی با اشاره به اینکه اتهامات متهم ردیف اول در جلسه اول قرائت شده است، گفت: به این دلیل تنها عناوین اتهامی متهم قرائت می شود.

قاضی رسیدگی کننده به پرونده به عناوین اتهامی متهم اشاره و تصریح کرد: افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت نفت جی در حدود بیش از ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۴۶ کیلو قیر، کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران است.

صلواتی یادآور شد: همچنین مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی با وصف سردستگی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و مشارکت در کلاهبرداری از بانک گردشگری به مبلغ ۹ میلیارد تومان از دیگر عناوین اتهامی متهم است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین مشارکت در کلاهبرداری با شبکه چند نفری از شرکت ثامن مجد به میزان ۵۷ میلیارد تومان و همچنین کلاهبرداری از شرکت صرافی نوین به مبلغ بیش از ۷۰ میلیارد تومان از دیگر عناوین اتهامی متهم است.

قاضی رسیدگی کننده به پرونده به دیگر اتهامات حمید باقری درمنی اشاره و تصریح کرد: توهین به کارمند دولت و همچنین پرداخت رشوه به مبلغ ۱۵ هزار دلار و ۱۰ میلیون تومان در پرونده این متهم دیده می شود.