طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در پی تاسیس سازمان توسعه و عمران روستایی کشور که از ادغام ۱۰ معاونت، سازمان، دفتر و شرکت فعال در حوزه روستا بود اما به دلیل مخالفت کمیسیون‌های اجتماعی، برنامه و بودجه، اقتصادی، عمران و کشاورزی و رای مخالف نماینده دولت، از سوی نمایندگان مجلس هم رد شد.

نمایندگان با ۶۲ رای موافق، ۱۵۴ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از ۲۳۰  نماینده حاضر در جلسه با کلیات این طرح مخالفت کردند.