عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نسبت به آخرین نامه مهدی کروبی در توییتر خود واکنش نشان داد. 

توییت عباسعلی کدخدایی