سیدحسین نقوی حسینی در توضیح جلسه امروز فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی، گفت: فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در این جلسه به بحث و بررسی پیرامون مسائل اقتصادی کشور، استیضاح‌ها و پیگیری موضوع سوال از رییس جمهور پرداخت.

به گفته وی در این جلسه دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی در حوزه اقتصادی پیشنهاد شد تا مجلس شورای اسلامی و فراکسیون ولایی بتواند تصمیمات دقیق‌تری را در شرایط فعلی برای بهبود وضعیت اقتصادی بگیرد.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی درباره استیضاح‌های مطروحه در مجلس شورای اسلامی، گفت: در این باره نظرات مختلفی مطرح شد. در نهایت این نتیجه حاصل شد که در شرایط فعلی کشور به آرامش، انسجام و وحدت نیاز دارد، لذا باید دقت بیشتری صورت گیرد.