رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی توئیتری نوشت: می‌بینم که جان کری پدر توافق پایان یافته ایران، به فکر نامزدی برای ریاست جمهوری افتاده است.

وی افزود: این برای من خوش شانسی است - اگرچه آرایشی که در حال شکل گیری در میدان است واقعا خوب به نظر می رسد –  برای من!