دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پیامی توئیتری جان کری، وزیر خارجه سابق این کشور را «پدر توافق خاتمه یافته ایران» توصیف کرد و با لحنی کنایه آمیز از احتمال کاندید شدن کری برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا استقبال کرد.