کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی درباره دستیارانش در تیم ملی و عملکرد آنها با طعنه به برانکو و شفر گفت:« رزومه دستیاران من مشخص است و قبل از پیوستنشان به تیم ملی این رزومه در اختیار فدراسیون فوتبال قرار گرفته و کاملا مشخص است. من هیچوقت برادر و پسرم را به تیم نیاوردم و روزمه دستیارانم مشخص است.»