فردوسی پور درباره پنالتی ایران در جام جهانی و مقابل پرتغال گفت که داور با ایران راه آمد و سخت گیرانه آن را پنالتی اعلام کرد. کی روش پس از این حرف فردوسی پور به او گفت:« فکر کنم تو هیچی از قوانین پنالتی نمی دانی. همه کارشناسان اعلام کردند که پنالتی ما درست بود و حتی یک پنالتی دیگر ما هم گرفته نشد.»