نیروی هوایی ترکیه و جمهوری آذربایجان تمرین نظامی مشترک خود را با عنوان «شاهین توراز ۲۰۱۸» در شهر قونیه واقع در بخش مرکزی ترکیه آغاز کردند.

بر این اساس تمرین نظامی مذکور هر سال در چارچوب توافق همکاری های نظامی دو کشور انجام می گیرد.

بنا بر اعلام وزارت دفاع جمهوری آذربایجان هدف از اجرای این تمرینات، تبادل تجربیات نظامی بین نیروهای مسلح دو کشور است.

گفتنی است تمرینات هوایی مذکور تا ۱۴ سپتامبر ادامه خواهد داشت.