«ملا شیرآقا» یکی از فرماندهان طالبان امروز-دوشنبه- گفت که این گروه خواستار مذاکره مستقیم و بی‌واسطه با دولت افغانستان است.

ملا شیرآقا تاکید کرد: «طالبان مذاکره مستقیم با مقام‌های افغانستان را بدون اینکه در انتظار مشارکت طرف‌های دیگر باشد، ترجیح می‌دهد.»

وی افزود: «مذاکرات صلح باید میان افغان‌ها و برای افغان‌ها برگزار شود. ما نباید برای برقراری صلح در افغانستان منتظر پاکستان، ایران، روسیه یا آمریکا باشیم.»