موگرینی که روز دوشنبه در اجلاس سالانه سفرای اتحادیه اروپایی در شهر بروکسل سخن می گفت، بار دیگر به دفاع از برجام و اثرات مثبت جهانی آن برخاست.

موگرینی با تاکید بر اهمیت تلاش های جمعی برای گسترش چندجانبه گرایی و مقابله با یک جانبه گرایی برخی قدرت ها، از برجام به عنوان یک نمونه "بی سابقه" از توافقات چندجانبه به منظور منع گسترش سلاح های اتمی یاد کرد.

به گفته وی، توافق هسته ای برجام که پایبندی ایران به آن چند روز پیش برای دوازدهمین بار توسط آژانس بین المللی انرژی هسته ای به تایید رسید، موجب امنیت بیشتر کل دنیا و اروپا شده است.

موگرینی سپس با اشاره به ظهور قدرت های جدید جهانی و لزوم تدوین سازوکارهایی برای مدیریت جهان چندقطبی از طریق چندجانبه گرایی، از بازگشت مجدد منطق مبتنی بر "مراودات دوجانبه میان قدرت ها" و حاکم شدن این ذهنیت که "قدرت ایجاد حق می کند"، گله کرد.

ماه گذشته، سران کشورهای گروه "بریکس" (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) پس از نشست سالانه ای در ژوهانسبورگ، خواستار اتخاذ سیاست "رفاه مشترک" در مقابل سیاست تعرفه‌ای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مقابله با یکجانبه گرایی واشنگتن شدند.

هفته گذشته نیز کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران در وین، با تاکید بر لزوم اتحاد دولت‌ها برای مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا و تقویت چندجانبه‌گرایی، اظهار داشت که رویکرد آمریکا در قانون‌گریزی و یکجانبه‌گرایی، آثار مخربی برای جامعه جهانی به همراه دارد و مستلزم این است که دولت‌ها در همکاری با یکدیگر، از منافع خود در قبال این قبیل اقدامات حمایت کنند.