محمد اهل شاخه، مدافع تیم تراکتورسازی تبریز علی رغم اینکه در هفته های ابتدایی در ترکیب اصلی تیمش حضور داشت در ادامه با توجه به عملکرد ضعیف نیمکت نشین شد و اینک در آستانه جدایی از جمع سرخ پوشان قرار دارد.

با توجه به اینکه تراکتورسازان قصد خرید یک مدافع خارجی ششدانگ را دارند، به محمد اهل شاخه اعلام شده که می تواند در صورت تمایل تیم را ترک کرده و راهی تیم جدیدی شود. این تصمیم به این دلیل اتخاذ شده که در صورت حضور یک مدافع دیگر، عملا شانسی برای بازی کردن اهل شاخه وجود نخواهد داشت.