سعد الحریری نخست‌وزیر مأمور به تشکیل کابینه لبنان بعد از دیدار با میشل عون رئیس‌جمهور این کشور گفت: طرح تشکیل دولت وحدت ملی را که در آن کسی علیه کسی پیروز نمی‌شود، تقدیم رئیس‌جمهور کردم.

وی افزود: فقط من و رئیس‌جمهور از این طرح اطلاع داریم و درباره آن با کسی گفت‌وگو نشده است.

حریری در عین حال گفت که ایده این طرح را از تمام گروه‌ها گرفته است.

دفتر اطلاع رسانی ریاست‌جمهوری لبنان نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که میشل عون بعد از ظهر امروز طرح اولیه تشکیل دولت جدید را از حریری دریافت کرد و نکاتی را درباره این طرح با استناد به اصول و معیارهایی که برای تشکیل دولت مشخص کرده بود بیان کرد.

۱۰۰ روز از مأموریت سعد حریری برای تشکیل دولت جدید در لبنان، اما همچنان موانع روز اول به قوت خود باقی است. گر چه مذاکرات سیاسی در مراحل مختلف در این دوره شاهد نوسان بوده، اما این مذاکرات هرگز نتوانست مشکلات جدی پیش روی تفاهم گروه های سیاسی برای رسیدن به ساختار مشترک دولتی را از میان بردارد.