«جبران باسیل» روزدوشنبه در دیدار با سفیران کشورهای میزبان و حامی آژانس آنروا، فعالیت های این نهاد را مساله مرگ و زندگی دانست و از همه کشورها خواست تا با درک اهمیت موضوع کمک ها به آنروا را ادامه دهند.

باسیل با اشاره به تاکید سفیران کشورهای حامی آنروا به ادامه و افزایش اعطای کمک ها، آن را مثبت و در راستای احترام به تصمیمات جامعه جهانی دانست.

وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه گذشته اعلام کرد که این کشور کمک های خود را به آنروا قطع کرد. آمریکا دلیل این اقدام را عملکرد نامناسب آنروا و اصلاح آن دانست. 

آژانس آنروا در زمینه هایی چون کمک به تحصیل و درمان هزاران آواره فلسطینی در ۵ منطقه لبنان، سوریه، اردن، کرانه باختری و نوار غزه فعالیت می کند.

وزیر خارجه لبنان تاکید کرد که کشورش نمی پذیرد که فعالیت آنروا پایان یابد.

باسیل گفت که لبنان هزینه های فراتر از هزینه های مالی را در زمینه حضور آوارگان فلسطینی پرداخت کرده و تا آخر نبرد سیاسی و دیپلماتیک خود را برای نپذیرفتن فشارها جهت اعطای تابعیت به فلسطینیان ادامه خواهد یافت.

لبنان میزبان حدود پانصد هزار پناهجوی فلسطینی است. آمریکا همواره به لبنان فشار آورده که به این افراد تابعیت لبنانی دهد تا کم کم پرونده بازگشت پناهجویان فلسطینی به سرزمین خود را خاتمه دهد.