هیأتی سیاسی از اقلیم کردستان با حضور در دفتر جریان حکمت ملی با سید عمار حکیم، رهبر این جریان دیدار و گفت‌وگو کرد.

آخرین تحولات سیاسی عراق و گفت‌وگوهای کنونی برای اعلان تشکیل فراکسیون اکثریت از جمله محورهای بحث میان طرفین بود.

این دیدار در ادامه سلسله دیدارهای کردها برای تعیین تکلیف فراکسیون اکثریت انجام گرفت.

حکیم در این دیدار بر اهمیت طرح اکثریت ملی به عنوان راه‌حل واقعی بسیاری از مشکلات سیاسی و خدماتی که عراق با آن دست گریبان است، تأکید کرد.

رهبر جریان حکمت ملی در ادامه به ساز و کار مدیریت ائتلاف پیش رو و سازماندهی و نهادسازی آن اشاره و بر اهمیت محاظت از مصالح ملی تأکید کرد.

در پایان این دیدار، هیأت سیاسی اقلیم کردستان تاکید کرد که طرح اکثریت ملی طرحی موفق است و قابلیت اجرایی شدن دارد.