محمد جواد ظریف که صبح امروز در صدر هیاتی سیاسی به سوریه سفر کرده بود پس از دیدار و گفتگو با مقامات ارشد این کشور دقایقی پیش به تهران بازگشت.

ظریف در این دیدار با مقامات ارشد سوریه دیدار و گفتگو کرد.