سخنگوی امداد و آتش نشانی کیپ تاون اعلام کرده است که آمار جانباختگان این حادثه به ۸ تن رسیده است.

این انفجار در انبار مهمات منطقه سامرست غربی در نزدیکی کیپ تاون به وقوع پیوسته است.

انبار مذکور با سرمایه گذاری مشترک یک شرکت اسلحه سازی آلمانی به نام "راین متال" و اسلحه سازی دولتی آفریقای جنوبی موسوم به "دنل" ساخته شده است.

علت وقوع انفجار هنوز اعلام نشده است.