یک نظامی آمریکا در افغانستان در یک حمله کشته شده است، و یک فرد دیگر زخمی شده است.

این حمله در شرق افغانستان رخ داده است.

هویت فرد کشته شده هنوز مشخص نشده است.

او ششمین آمریکایی است که در سال جاری در افغانستان کشته می شود.

برخی منابع اعلام کردند که این حمله که منجر به مرگ یک نظامی و جراحت یک تن دیگر از نیروهای آمریکایی شده است، حمله خودی بوده است.