طی حکمی از سوی سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران، حجت‌‌‌الله میرزایی به ریاست شورای اداری شهرداری، فاطمه پهلوانی دبیر شورا، علی اسماعیلی‌‌‌فرد نماینده شهردار، ابراهیم شیخ و محمد صادقی به عنوان اعضای شورا انتخاب شدند.