هنوز جزییات بیشتری از این انفجار در فرودگاه نظامی خلخله در شمال سویدا منتشر نشده است. 

فرودگاه خلخله از مهمترین فرودگاه های نظامی و استراتژیک سوریه به شمار می رود و از مرکز سویدا ۳۹ کیلومتر و از درعا ۶۴ کیلومتر فاصله دارد و در منطقه ای نزدیک جاده دمشق-سویدا واقع شده است.