نیر برکات، رئیس شهرداری رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی عنوان داشت: این آژانس یک عامل بیگانه بوده و حضورش ضروری نیست و من مصمم هستم که آن را از قدس بیرون کنم.

وی گفت که دستوری به کارمندان این شهرداری داده است تا طرح کاری را برای ارائه آن به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به منظور بیرون کردن آنروا از این شهر تدوین کنند.

شهردار قدس خاطرنشان کرد که مدارس آنروا را خواهد بست.

وی گفت که زمان آن فرا رسیده است که با آوارگان فلسطینی بر این اساس تعامل نشود و با آنها به عنوان افرادی مقیم تعامل صورت بگیرد.

نیر برکات عنوان داشت که بستن مدارس آنروا به دانش آموزان این اجازه را خواهد داد تا امیدی به حضور در مدارس در قدس داشته باشند.

وی مدعی شد که پایان یافتن کار آنروا از این شهر باعث خواهد شد که تحریک و تروریسم کاهش یابد و ارائه خدمات به ساکنان بهبود پیدا کند.