کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، میانگین قیمت سبد نفتی اوپک در هفته گذشته به ۷۴ دلار و ۹۶ سنت برای هر بشکه رسید. میانگین قیمت این شاخص در هفته پیش از آن، ۷۲ دلار و ۹ سنت بود.

همچنین قیمت سبد نفتی اوپک در روز جمعه (۹ شهریور ماه) به ۷۵ دلار و ۷۴ سنت رسید.

سبد نفتی اوپک شامل ۱۵ نوع نفت خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگولا، جنو جمهوری کنگو (کنگو برازاویل)، اورینته اکوادور،  زافیرو گینه استوایی، سبک رابی گابون، سنگین ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، السدر لیبی، سبک بونی نیجریه، مارین قطر، سبک عربی عربستان، موربان امارات و مری ونزوئلاست.