روزهای "فدریگا موگرینی"، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شمرده می شود.

موگرینی انتظار دوره دوم مسئول سیاست خارجی را برای خود ندارد. این سوسیال دموکرات ایتالیایی امروز (دوشنبه) در یک کنفرانس سفرای اتحادیه اروپا در بروکسل اظهار داشت که در آخرین سال کمیسیون فعلی اتحادیه اروپا هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.

وی اعلام کرد که می خواهد خانه خود را ترک کرده و به فرد دیگری که شایستگی دارد واگذار کند.

موگرینی که ۴۵ سال سن دارد سمت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را در اواخر سال ۲۰۱۹ بر عهده گرفت و پیش از آن هم مدت کوتاهی وزیر امور خارجه ایتالیا بود.

در انتخابات گذشته  ایتالیا  حزب سوسیالیست ایتالیا  (PD) اهمیت خود را به شدت از دست داد و دولت جدید در این کشور متشکل از جنبش پنج ستاره و حزب افراطی لیگ شمال هیچ علاقه ای به تداوم مسئوللیت موگرینی در این سمت بالای اروپایی ندارد. موگرینی به عنوان معتمد امید دهنده شکست خورده ایتالیا "متئو رنزی" به بروکسل فرستاده شده بود.

انتخابات اروپایی در سال آینده برگزار شده و بسیاری از سمت های مهم اروپایی ازجمله ریاست کمیسیون و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تغییر می کند.