علی نجفی خوشرودی اظهار داشت: در این بازدید فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی، مجتبی ذوالنوری رئیس کمیته هسته ای، جواد کریمی قدوسی، مرتضی صفاری نطنزی و هادی شوشتری از اعضای این کمسیون حضور داشتند.

وی ادامه داد: در این بازدید اعضا از مجتمع های هسته ای شهید علی محمدی (فردو) و شهید احمدی روشن (نطنز) بازدید کردند.

نماینده نماینده بابل در مجلس افزود: این بازدیدها در راستای ارائه گزارش ۶ ماهه کمیسیون در مورد روند اجرای برجام و گزارش سه ماهه وزارت امور خارجه در این باره انجام شده است.

نجفی خوشرودی تصریح کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در این بازدید در جریان آخرین وضعیت فعالیت های این دو تاسیسات قرار گرفتند.