سلطانی فر وزیر ورزش نوشت:

موفقیت های ورزشکاران عزیز و فرزندان قهرمان مردم ایران در بازیهای آسیایی جاکارتا جلسه هیات دولت را هم به وجد آورد. زمانی که گزارش پیروزهای دختران و پسران قهرمان این مرز و بوم عزیز را به اطلاع آقای روحانی و هیات وزیران رساندم، آقای رییس جمهور رو کرد به آقای زنگنه وزیر محترم و پرتلاش نفت و شیخ وزرا که: آقای زنگنه چرا دست نمی زنی! 

شاید برای اولین بار بود که چنین فضایی را در این پنج سال تجربه کردم. اهمیتی که جوانان و ورزشکاران برای جناب دکتر روحانی و مجموعه همکارانم در هیات وزیران داشت خستگی را از تن من و همه خدمتگزاران ورزش و جوانان در وزارتخانه و کمیته ملی المپیک دراورد. به امید روزهای روشن و موفق تر برای ورزش کشورمان.

18-9-3-165340Capture