حسین توکلی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده فهرست اسامی تعداد ۱۸۸ هزار و ۸۷۱ نفر از پذیرفته شدگان نهایی ۱۲۷ کد رشته امتحانی از ۱۴۱ کد رشته امتحانی آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۷ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هم اکنون بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور  اعلام شد.

وی در ادامه تصریح کرد: اسامی پذیرفته شدگان نهایی ۱۴ کد رشته امتحانی دیگر از ۱۴۱ کد رشته امتحانی و برخی از کد رشته امتحانی دارای شرایط خاص دانشگاهها با هماهنگی ارگان‌های ذیربط مطابق بند "الف" مندرج در اطلاعیه‌ای که به همراه اسامی پذیرفته شدگان امروز منتشر می‌شود، متعاقبا اعلام می‌شود.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش عالی کشور خاطر نشان کرد:‌ نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نیز متعاقبا از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد . بدیهی است داوطلبانی که هم در موسسات آموش عالی و هم در دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شده باشند منحصرا باید در یکی از کدرشته قبولی ثبت نام کنند. به عبارت دیگر ثبت نام در ۲ کد رشته محل و ۲ دانشگاه همزمان امکان پذیر نخواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بدیهی است عدم مراجعه برای ثبت نام در دانشگاه محل قبولی به منزله انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.