در یک دیدار محلی بین بیس بالیست‌های شیکاگو و کانزاس سیتی از مری جو سوبیک راهبه مدرسه دعوت شد تا در این رقابت شرکت کند.

بازی مری و حرکات نمایشی او تماشاگران هر دو تیم را به وجد آورد. با انتشار ویدئو بازی حرفه‌ای این راهبه در شبکه های اجتماعی، میلیون‌ها کاربر از آن بازدید کردند.