قیمت هر قطعه سکه تمام بهار ازادی دیروز نیز افزایشی قابل توجه را تجربه کرد و این روند تا نیمه امروز دوام آورد.

 قیمت هر نیم سکه نیز با افزایش ۲۰ هزار تومانی دو میلیون ۱۲۴ هزار تومان شد.هر نیم سکه نیز با افزایشی معادل ۲۰ هزار تومان به قیمت یک میلیون و ۸۳ هزار تومان فروخته شد.

جدول قیمت 12 شهریور

 در عین حال هر گرم طلای 18 عیار که دیروز افزایشی بیش از 14 هزار تومان را شاهد بوئد، امروز نیز بیش از 10 هار تومان درهر گرم افزایش یافت تا به قیمتی برابر با 341 هزار و 910 تومان  شود.

 قیمت اغلب ارز نیز در بازار روندی افزایشی را طی کرد . قیمت دلار سلیمانیه به ۱۲ هزار و ۷۰ تومان رسید . میزان افزایش قیمت دلار ۴۹۰ تومان بود .

 یورو نیز با رشد ۳۷۵ تومانی قیمت ۱۴ هزار و ۲۷۱ تومان معامله شد .