غلامرضا غفاری روز دوشنبه در حاشیه پنجاه و یکمین نشست معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه های کشور در گفت و گو با ایرنا درباره آخرین وضعیت دانشجویان بازداشتی اظهار داشت: وزارت علوم و دانشگاه ها از همان زمان شروع حوادث دی ماه سال گذشته که منجر به بازداشت و دستگیری تعدادی از دانشجویان شد ورود لازم را داشته و با دستگاه ها و مجموعه های مختلف جلسات مکرر و متعددی داشته اند.

وی با بیان این که وزارت علوم در مورد کسانی که برای آنها حکم صادر شده بود و یا این که به دادگاه دعوت شده بودند ارتباط داشته است افزود: وزارت علوم با دانشجویانی که می بایست در شعب دادگاه حضور یابند هم ارتباط داشته و هم از دانشگاه ها و بخش حقوقی دانشگاه ها درخواست شده بود که نسبت به مسایل و مشکلات این بخش از دانشجویان ورود لازم را داشته باشند که خوشبختانه همکاری و همراهی خوبی وجود داشته است.

غفاری گفت: با توجه به ارتباط و حضوری که وزیر علوم در جلسات متعدد با بخش های مختلف قوه قضاییه داشته است، مقرر شد که تمهیدات لازم بر مبنای رافت اسلامی مطرح شود و تجدید نظر در ارتباط با احکام و پرونده های دانشجویان صورت گیرد که با شروع تحصیلی کمترین مسایل را داشته باشیم.

وی تاکید کرد: بحث اخراج دانشجویان پروسه و مراحل دیگری دارد که اگر بنا باشد صورت گیرد آن مراحل باید طی شود.

غفاری همچنین تصریح کرد: قوه قضاییه نمی تواند دانشجویی را از دانشگاه ها اخراج کند مگر این که در حکم صادره چنین چیزی دیده شده باشد که به نظرم تا کنون چنین چیزی دیده نشده است.