این روزنامه لبنانی در ادامه نوشت: روند اتفاقات سیاسی در ایران از زمان اجرایی شدن مرحله اول تحریمهای آمریکا و پدیدار شدن اثار آن بر اقتصاد ایران، به سرعت اوج گرفته است. از سوی دیگر، پرونده های فساد به سرعت در دست بررسی است و تاجران متهم به آسیب رسانی به اقتصاد ایران و بازار ارز مورد محاکمه قرار می گیرند.

نظارت بر کار موسسات مالی و استیضاح وزرا می تواند فتیله خشم مردمی را خاموش کرده و به کشور فرصت بستن شکافها در مرحله مقابله با فشارهای امریکایی را بدهد.

اخیرا روحانی طبق وعده اش به مجلس رفت تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهد. اما این جلسه طوفانی با شکست او در اقناع نمایندگان پایان یافت. رئیس جمهور ایران تلاش کرد پاسخ هایی قاطع بدهد، ضمن اینکه در بین صحبتهایش همه را به اتحاد و همبستگی دعوت کرد.

به نظر می رسد دشمنان روحانی در تضعیف بیشتر موضع او بویژه در نزد افکار عمومی، موفق عمل کردند. اثار این جلسه به سرعت نمایان شد و بار دیگر ریال ایران در برابر دلار سقوط کرد.

پس از این جلسه سوالات دشوار و البته مهمی مطرح می شود مبنی بر اینکه آیا محاصره روحانی از سوی مخالفان موجب تضعیف و استعفای او می شود؟ هیچ چیز تاکنون مشخص نیست، اما روند استیضاح ها و شرایط فعلی، این امر را از نظر قانونی ممکن کرده است. رای دادن به عدم صلاحیت رئیس جمهور نیاز به یک سوم آراء نمایندگان مجلس دارد.