رسانه های محلی عراق گزارش داد، نشست ائتلاف موسوم به هتل بابل بغداد روز یکشنبه در دومین نشست خود که در منزل سید عمار حکیم برگزار شد، تشکیل این ائتلاف را اعلام کرد.

این نشست با حضور تعدادی از سران ائتلاف های پیروز انتخابات پارلمانی اخیر عراق از جمله سید عمار حکیم، حیدرالعبادی، ایاد علاوی، اسامه النجیفی، صالح المطلک تشکیل فراکسیون بزرگ پارلمانی با بیش از ۱۶۰ کرسی (از مجموع ۳۲۸ کرسی پارلمان) را اعلام کرد.

اهمیت فراکسیون بزرگ بویژه از آن روست که اختیار قانون تشکیل دولت جدید را داراست.

با آنکه هسته اولیه این ائتلاف از مدتی پیش با محوریت سید مقتدا صدر تشکیل شد، درخصوص علت غیبت او در نشست امروز اطلاع رسانی نشده است.

خبرگزاری الفرات وابسته به جریان حکمت ملی عراق نیز در خبری اعلام کرد، ائتلاف النصر (العبادی) با ۴۲ کرسی، جریان حکمت ملی (حکیم) با ۱۹ کرسی، سائرون (صدر) با ۵۴، ائتلاف الوطنیه (علاوی) با ۲۱، جبهه ترکمانان (ارشد الصالحی)با سه و بیارق الخیر (محمد الخالدی) با دو کرسی، از جمله اعضای تشکیل دهنده ائتلاف بزرگ هستند.

همچنین اقلیت های صابئی، مسیحی و ایزدی هر کدام با یک کرسی، ائتلاف عابرون (قاسم الفهداوی) با دو کرسی و ائتلاف القرار (اسامه النجیفی) با ۱۶ کرسی، ائتلاف تمدن (فائق الشیخ علی) با دو، ائتلاف الانبار هویتنا (محمد الحلبوسی) با شش کرسی از دیگر اعضای تشکییل دهنده فراکسیون بزرگ پارلمان جدید عراق خواهند بود.

دقایقی پس از اعلام این ائتلاف، محور رقیب با محوریت نوری المالکی و هادی العامری اعلام کرد که عددهای اعلام شده در برخی از ائتلاف های فوق، نادرست است چرا که تعدادی از نمایندگان عضو برخی ائتلاف ها از جمله ائتلاف النصر به رهبری العبادی جدا شده و به محور دیگر پیوسته اند و به دلیل همین امر - به گفته آنان - تشکیل ائتلاف بزرگ همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

&#۳۹;هشام الرکابی&#۳۹; مدیر رسانه ای ائتلاف دولت قانون نیز در توییتری متقابلا از تشکیل نشستی در هتل الرشید بغداد میان ائتلاف های انتخاباتی دولت قانون و الفتح (العامری) خبر داد و گفت که این نشست، معادله را به نفع محور دولت قانون و الفتح تغییر خواهد داد.

طبق قانون اساسی عراق، تشکیل فراکسیون بزرگ پارلمانی برای رسمیت یافتن و قطعی شدن باید در جلسه رسمی پارلمان اعلام و ثبت شود.

نخستین جلسه پارلمان جدید عراق قرار است فردا دوشنبه تشکیل شود.

 

المالکی هم از تشکیل ائتلاف بزرگ عراق خبر داد

برغم اعلام رسمی تشکیل ائتلاف (فراکسیون) بزرگ عراق از سوی محور معروف به هتل بابل (سید مقتدا صدر، سید عمار حکیم و حیدر العبادی)، نوری المالکی رهبر ائتلاف دولت قانون نیز دقایقی پیش، خبر از تشکیل این ائتلاف از سوی متحدین خود داد.

به گزارش ایرنا، دقایقی پس از اعلام موجودیت ائتلاف بزرگ پارلمانی از سوی محور صدر و اعلام پیوستن 177 نماینده (از 328 نماینده پارلمان)، ائتلاف 'البناء' با محوریت نوری المالکی (دولت قانون)، هادی العامری (الفتح) و چندین لیست انتخاباتی دیگر تشکیل شد و اکنون المالکی در یک کنفرانس خبری درحال اعلام آن است.

گزارش ها حاکی است: ائتلاف ها یا لیست های انتخاباتی الفتح، دولت قانون، النصر (جناح فالح فیاض)، القرار، الجماهیر، الوطنیه، الانبار، صلاح الدین، اراده، بابلیون و کفاءات موفق به تشکیل ائتلاف (فراکسیون) اکثریت شدند، تشکلی که اختیار قانونی تشکیل دولت جدید عراق را دارا خواهد بود.

در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای این فراکسیون، عملا فراکسیون اعلام شده از سوی محور صدر منتفی خواهد بود.

ائتلاف موسوم به هتل بابل بغداد با محوریت (صدر، حکیم و العبادی) روز یکشنبه در دومین نشست خود که در منزل سید عمار حکیم برگزار شد، تشکیل ائتلاف بزرگ را با جذب 177 نماینده اعلام کرده بود.

این نشست با حضور تعدادی از سران ائتلاف های پیروز انتخابات پارلمانی اخیر عراق از جمله سید عمار حکیم، حیدرالعبادی، ایاد علاوی، اسامه النجیفی، صالح المطلک برگزار شد.

دقایقی پس از اعلام این ائتلاف (فراکسیون) بزرگ، شک و شبهه هایی به آمار اعلام شده ایجاد شد و برخی از رهبران لیست های انتخاباتی غایب دراین جلسه از جمله قاسم الفهداوی (ائتلاف عابرون) اعلام کردند که امضای آنان جعل شده است، برخی دیگر همچون احمد الجبوری نیز گفت که حضورش ربطی به پیوستن به ائتلاف بزرگ ندارد.

نوری المالکی که هم اکنون در کنفرانس خبری در حال اعلام مواضع ائتلاف البناء است، تاکید کرد که دولت جدید عراق را همین ائتلاف (و نه ائتلاف اعلام شده از سوی محور صدر) تشکیل خواهد داد.

طبق قانون اساسی عراق، تشکیل فراکسیون بزرگ پارلمانی برای رسمیت یافتن و قطعی شدن باید در جلسه رسمی پارلمان اعلام و ثبت شود.

نخستین جلسه پارلمان جدید عراق قرار است امروز دوشنبه تشکیل شود.