هیل گزارش داد، لئون پانه‌تا در مصاحبه‌ای به شبکه‌ ای.بی.سی تصریح کرد: من فکر می‌کنم مهمترین کاری که دموکراتها در حال حاضر می‌بایست انجام دهند این است که اجازه دهند رابرت مولر (بازرس ویژه پرونده ارتباط ترامپ با روسیه) کارش را به اتمام برساند.

پانه‌تا تصریح کرد: من فکر می‌کنم که مولر در گزارشش نهایتا تعیین خواهد کرد که چه اقدامات بیشتری لازم است علیه رئیس جمهور اتخاذ شود و آنها (دموکراتها) نمی‌بایست زودتر از این گزارش کاری انجام دهند زیرا برای تعیین اتفاقاتی که در آینده خواهد افتاد، کلیدی خواهد بود.

پانه‌تا در ادامه اضافه کرد که گمان می‌کند مدارکی در حال جمع آوری است که به موجب آنها ترامپ از بابت اتهام ممانعت از اجرای عدالت، گناهکار شناخته می‌شود.

پانه‌تا به ای.بی.سی تصریح کرد: آنها به اثبات اتهام ممانعت از عدالت خیلی نزدیک هستند.

او از جمله این مدارک را اظهارنظرهای توهین آمیز ترامپ در مورد تحقیقات مذکور و همین طور اظهارات رودی جولیانی، وکیل ترامپ درباره تلاشهایی دانست که به نمایندگی از رئیس جمهور صورت داده است.

پانه‌تا گفت: من فکر می‌کنم که آنها باید خیلی در استفاده از تاکتیکهایشان برای تضعیف کار این بازرس ویژه و همین طور کار دادستان ویژه احتیاط به خرج دهند.

اخیرا برخی دموکراتها در کنگره آمریکا با توجه به اقرار ماکیل کوهن، وکیل شخصی سابق ترامپ به گناهکاری به اتهام جرایم مالی از جمله نقض قوانین مالی انتخابات تاکید کرده بودند که اگر دموکراتها در انتخابات بعدی کنگره پیروز شوند استیضاح ترامپ انجام خواهد شد.