مردم نیکاراگوئه در ماناگوآ پایتخت این کشور بار دیگر در اعتراض به دانیل اورتگا رئیس جمهور کشورشان تظاهرات کردند.

تظاهرات مردم در روز یکشنبه به خشونت کشیده شد و برخی معترضان با پلیس درگیر و مضروب شدند.

معترضان خشمگین در نیکاراگوئه، اورتگا را به قبضه کردن قدرت و محدود کردن آزادی‌های اجتماعی و سیاسی متهم می‌کنند و خواستار برکناری وی از قدرت هستند. برگزاری انتخابات زودهنگام از جمله خواسته‌های اساسی اپوزیسیون است. این در حالی است که دانیل اورتگا که از سال ۲۰۰۷ قدرت را در دست دارد و نزدیکترین انتخابات آینده این کشور را برای سال ۲۰۲۱ برنامه‌ریزی کرده است.