رویترز گزارش داد، اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ علیه استقلال رای داد اما یک رفراندوم متعاقب درباره خروج از اتحادیه اروپا بار دیگر بحث و جدل‌ها بر سر آینده اسکاتلند به عنوان یکی از چهار بخش بریتانیا در کنار انگلستان، ولز و ایرلند شمالی را بر سر زبان‌ها انداخت.

در سال ۲۰۱۶ اکثریت رای‌دهندگان اسکاتلندی از ماندن در اتحادیه اروپا حمایت کردند، در حالی که بریتانیا به صورت کلی، به خروج رای داد و این به معنای آن است که بریتانیا اکنون قرار است تا ۲۹ مارس ۲۰۱۹ از اتحادیه اروپا خارج شود.

نتایج نظرسنجی جدیدی نشان می‌دهد چنانچه بریتانیا طبق برنامه از اتحادیه اروپا خارج شود، ۴۷ درصد از اسکاتلندی‌ها در یک رفراندوم دیگر بر سر آینده اسکاتلند به استقلال رای می‌دهند. در مقابل ۴۳ درصد علیه استقلال هستند و ۱۰ درصد هنوز تصمیمی نگرفته‌اند.

چنانچه بریتانیا همچنان در داخل اتحادیه اروپا باقی بماند و رفراندومی درباره استقلال اسکاتلند برگزار شود، این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۴۳ درصد از استقلال اسکاتلند طبق آن شرایط حمایت می‌کنند و ۴۷ درصد مخالف آن هستند.

این نظرسنجی از طرف دلتاپول انجام شد که عضو شورای نظرسنجی بریتانیاست و با مصاحبه از ۱۰۲۲ اسکاتلندی صورت گرفت. نظرسنجی مذکور به درخواست یک نهاد حامی ماندن در اتحادیه اروپا موسوم به "بهترین برای بریتانیا" انجام شد. دولت بریتانیا می‌گوید رفراندوم سال ۲۰۱۴ درباره استقلال این مساله را برای همیشه حل کرده است.