سردار آزمون مهاجم تیم ملی هر چند از بازی های ملی خداحافظی کرده ولی از سوی کی روش دعوت شده است. سردار این روزها در تهران به سر می برد. اصلا او با دعوتنامه ای که فدراسیون برایش ارسال کرده، توانسته به ایران بیاید در غیر اینصورت کازان اجازه نمی داد تمرینات را ترک کند. از نظر عده ای این نشانه ای از بازگشت سردار به تیم ملی است. با این حال باید منتظر ماند و دید او امروز در تمرین ایران آفتابی می شود یا نه؟